x
A P R E S C U E
Kurz prvej pomoci pre rodičov AP Rescue
29
mar

Azda sa zhodneme na tom, jedným z dlhodobých cieľov zdravotníctva každej krajiny je snaha o minimalizovanie rizík. V súvislosti s týmto pravidlom sa čoraz viac pozornosti nielen v zahraničí, ale aj u nás, venuje téme identifikačných náramkov pre pacientov. Z vlastnej skúsenosti zdravotníckeho záchranára môžem povedať, že identifikačné náramky dokážu uľahčiť manažment pacienta v praxi.

Prvý kontakt zdravotníckeho záchranára s pacientom musí byť čo najefektívnejší, o jeho prežití mnohokrát rozhodujú minúty. Dôležité je preto v čo najkratšom čase zistiť zdravotný stav postihnutého, pokiaľ je to možné odobrať jeho zdravotnú anamnézu a zabezpečiť liečbu. Každý záchranár mi dá za pravdu v tom, že stretnutia pacientov so zdravotníckym personálom sú neraz kvôli nedostatku času a neúplným informáciám veľkým problémom.

Účinnou pomôckou na identifikáciu pacientovho stavu, zaistenie jeho bezpečnosti a poskytnutie adekvátnej liečby, sú už spomínané identifikačné náramky. Ľudia, ktorí trpia vážnymi komplikáciami ohrozujúcimi ich život, by mali túto informáciu poskytnúť svojim záchrancom okamžite. Alergie na potraviny, epilepsia, problémy so srdcom, to sú len niektoré z indikácií, ktoré dokážeme na mieste identifikovať z pacientovho náramku. Keď prídeme k zranenému, snažíme sa získať čo najviac informácií o jeho zdravotnom stave a hľadáme ich predsa na všetkých dostupných miestach.

Identifikačné náramky majú rôzne farby a každá z nich symbolizuje určitý druh zdravotnéhostavu alebo komplikácií, ktorými pacient trpí. Okrem farebného rozlíšenia by na náramku malo, alebo skôr mohlo, byť uvedené aj meno pacienta, ďalej informácia o medikamentóznej liečbe, prípadne iných zdravotných ťažkostiach a tiež kontaktná osoba, ktorá je v prípade hospitalizácie pacienta privolaná. Nakoniec, je bežnou praxou, že pacient, ku ktorému prídeme, je v bezvedomí a v okolí nie sú žiadni jeho blízki, ktorí nám vedia opísať jeho zdravotný stav, na čo sa pacient lieči a aké lieky pravidelne užíva. Práve v takýchto prípadoch dokáže náramok napomôcť k rýchlejšej identifikácii problému a poskytnúť nám tak viac času na efektívne poskytnutie prvej pomoci.

Na Slovensku je, žiaľ, používanie takýchto náramkov zatiaľ skôr ojedinelé. Pred časom som sa počas výjazdu stretol s pacientkou, ktorá trpela epilepsiou. Pacientka bola  v bezvedomí a na prvý pohľad nič nenasvedčovalo, že mala záchvat. Na jej ruke som si však hneď všimol biely náramok, ktorý toto ochorenie odhalil a pomohol mi okamžite sa zorientovať a nasmerovať správne.

Pre viac informácií, nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Zdroj: Bc. Peter Lakomý