x
A P R E S C U E

Organizujete podujatie?

Máte záujem o bližšie informácie alebo cenovú ponuku? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

+421905789176

Awesome Image

Akreditované kurzy prvej pomoci

Spoločnosť AP Rescue, s. r. o. je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. S14544-2023-OZV-7 zo dňa 23. 03. 2023.

Kurz prvej pomoci

Absolvent 8-hodinového kurzu získa základné vedomosti o tom, ako poskytnúť prvú pomoc v život ohrozujúcich situáciách. Akreditované kurzy prvej pomoci realizujeme v zmysle Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. pre skupiny, ako aj jednotlivých žiadateľov.

Prvá pomoc na školách

Prvú pomoc realizujeme zážitkovou formou aj na školách po celom Slovensku. Deti učíme základy prvej pomoci primerane a s prihliadnutím na ich vek. Majú možnosť vyskúšať si, aké je to byť na okamih malým záchrancom alebo sedieť v sanitke ako pacient.

Zážitkové kurzy prvej pomoci

Modelové situácie s imitáciou reálnych poranení, ktoré vás svojou autentickosťou vtrhnú priamo do deja. Vyskúšate si poskytovanie prvej pomoci v simulovaných situáciách a na niekoľko hodín sa vžijete do role záchranára. Zážitkové kurzy sú obľúbenou súčasťou rôznych firemných či spoločenských podujatí.

Kurz prvej pomoci pre rodičov

Zážitkový kurz prvej pomoci pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. Absolventi získajú potrebné informácie a osvoja si základy prvej pomoci u detí. Počas kurzu kladieme dôraz na špecifické zranenia a zdravotné komplikácie, ktoré sú charakteristické pre deti, a to už od ich narodenia.

Výhody služby

Zverte sa do rúk skutočným odborníkom v tejto oblasti.

  • Profesionálni zdravotnícki pracovníci.
  • Oficiálne akreditované kurzy MZ SR.
  • Vysoká autentickosť kurzov.
  • Poskytovanie prvej pomoci v simulovaných situáciách.
Awesome Image
  • Kto je zdravotnícky záchranár?

    Výkon povolania zdravotnícky záchranár si vyžaduje buď vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. Všetci naši zdravotnícki záchranári majú absolvované požadované zdravotnícke vzdelanie, rovnako absolvujú rôzne ďalšie formy vzdelávania v podobe špecializovaných kurzov, tréningov a preškoľovaní.

Máte záujem o kurz?