Kto sme?


 Spoločnosť AP Rescue, s. r. o. tvorí tím profesionálnych zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti. Náš tím pozostáva zo záchranárov a lekárov, ktorí dohliadajú na zdravie osôb na rôznych kultúrnych, športových a iných hromadných udalostiach. Našou pracovnou náplňou je aj edukácia v oblasti prvej pomoci, ktorú realizujeme na rôznych materských a základných školách po celom Slovensku. 

Čo ponúkame?

Zdravotnícke zabezpečenie podujatí

Ukážky prvej pomoci

Prenájom a predaj techniky