Kto sme?


AP Rescue, s. r. o. tvorí tím profesionálnych zdravotníckych pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Náš tím záchranárov a lekárov dohliada na zdravie osôb počas rôznych kultúrnych či športových udalostí. Zabezpečíme zdravotnú službu na akomkoľvek hromadnom podujatí. Náš tím realizuje aj edukáciu v oblasti prvej pomoci. Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme pre skupiny aj jednotlivcov.