AP Rescue

Sme profesionálni zdravotnícki pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Spoľahlivosť a profesionalita sú základnými piliermi našej práce.

Našou primárnou činnosťou je zabezpečenie zdravotnej služby na podujatiach a realizácia kurzov prvej
pomoci. 
Na nás sa môžete spoľahnúť v každej situácii. 

 
  • Zdravotná služba na podujatiach
  • Kurzy prvej pomoci
  • Zdravotnícka technika

  Kto sme?


AP Rescue, s. r. o. tvorí tím profesionálnych zdravotníckych pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Náš tím záchranárov a lekárov dohliada na zdravie osôb počas rôznych kultúrnych, spoločenských či športových udalostí. Zabezpečíme zdravotnú službu na akomkoľvek hromadnom podujatí od menších teambuildingov až po eventy s najväčším rozsahom a počtom návštevníkov.

Naša práca v číslach:

Od vzniku spoločnosti v roku 2019 sme:

 
Zabezpečili zdravotnú službu na viac ako 300 podujatiach.
Ošetrili viac ako 100 zranených osôb.
Preškolili takmer 1000 detí o prvej pomoci.

Čo ponúkame?

Každé podujatie je individuálne a vyžaduje dôslednú prípravu. Máme bohaté skúsenosti so zdravotným zabezpečením podujatí rôzneho charakteru a rozsahu návštevnosti. Zverte sa do rúk skutočným odborníkom v tejto oblasti.
 
Realizujeme akreditované kurzy prvej pomoci, ktorých absolvovaním získa účastník základné vedomosti a zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci. Kurzy robíme aj zážitkovou formou a prispôsobíme ich podľa Vašich predstáv. 
 
Poskytujeme predaj, prenájom a servis zdravotníckej techniky, ako napríklad automatického externého defibrilátora. Naše sanitné vozidlá sú pravidelnou súčasťou rôznych televíznych programov.