x
A P R E S C U E
Zdravotná služba Ing. Peter Lakomý

Ing. Peter Lakomý

Konateľ AP Rescue

Ing. Peter Lakomý

Konateľ AP Rescue

Bc. Adriana Jesenská Asistenčná služba

Bc. Adriana Jesenská

Konateľ AP Rescue

Bc. Adriana Jesenská

Konateľ AP Rescue

Zdravotná asistencia Mgr. Katarína Načiniaková

Mgr. Katarína Načiniaková

Komunikácia a PR

Mgr. Katarína Načiniaková

Komunikácia a PR

Zabezpečenie podujatí Peter Skržek

Peter Skržek

Zdravotnícky záchranár

Peter Skržek

Zdravotnícky záchranár

Záchranári event Bc. Kristián Sedlák

Bc. Kristián Sedlák

Zdravotnícky záchranár

Bc. Kristián Sedlák

Zdravotnícky záchranár

Služba na podujatiach Bc. Michaela Černajová

Bc. Michaela Černajová

Zdravotnícky záchranár

Bc. Michaela Černajová

Zdravotnícky záchranár