x
A P R E S C U E
Služba na podujatiach Bc. Michaela Černajová
Bc. Michaela Černajová
Zdravotnícky záchranár
O Sebe

Vo svojom voľnom čase rada relaxuje v prírode alebo sa venuje športovým aktivitám.

Pracovné Zaradenie

Zdravotnícka záchranárka a inštruktorka prvej pomoci, aktívne sa zúčastňuje na medicínskych kongresoch a vzdelávacích školeniach.

Sledovanie & kontakt