x
A P R E S C U E

Organizujete podujatie?

Máte záujem o bližšie informácie alebo cenovú ponuku? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

+421905789176

Awesome Image

Zdravotná služba na podujatiach

Zabezpečujeme zdravotnú službu na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Máme skúsenosti s malými podujatiami, ale aj najväčšími akciami na Slovensku s účasťou takmer 50 000 divákov.

Bohaté skúsenosti

Podujatia rôzneho charakteru a rozsahu návštevnosti.

Individuálny prístup

Každé podujatie je individuálne a vyžaduje dôslednú prípravu.

Výhody služby

Zverte sa do rúk skutočným odborníkom v tejto oblasti.

 • Profesionálni zdravotnícki pracovníci.
 • Medzinárodné skúsenosti.
 • Kultúrne, spoločenské či športové udalosti.
 • Na nás sa môžete spoľahnúť v každej situácii.
Awesome Image
 • Potrebujem zdravotníkov na podujatí?

  Podľa Zákona č. 1/2014 Z. z. zo 4. decembra 2013 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov „pri organizovaní podujatia v športovom zariadení, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené vo vnútornom priestore športového zariadenia najmenej dve miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom. Pri ostatných podujatiach musí byť zriadené najmenej jedno miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom alebo osobou, ktorá získala potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.“

 • Koľko zdravotníkov potrebujem na akciu?

  Z dlhoročnej vlastnej skúsenosti odporúčame, aby na organizovanom podujatí s počtom ľudí viac ako 150 bol prítomný minimálne 1 zdravotnícky záchranár. Celkový počet zdravotníckych pracovníkov však závisí najmä od charakteru podujatia – či ide o rizikový športový zápas alebo o svadobnú hostinu. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a personálne zabezpečenie zdravotnou službou navrhujeme podľa jeho potrieb a želaní.

 • Kto je zdravotnícky záchranár?

  Výkon povolania zdravotnícky záchranár si vyžaduje buď vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. Všetci naši zdravotnícki záchranári majú absolvované požadované zdravotnícke vzdelanie, rovnako absolvujú rôzne ďalšie formy vzdelávania v podobe špecializovaných kurzov, tréningov a preškoľovaní.