x
A P R E S C U E
Zážitkové kurzy prvej pomoci AP Rescue
25
mar

Sme držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR.