Akreditované kurzy prvej pomoci

Spoločnosť AP Rescue, s. r. o. je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím 
Ministerstva zdravotníctva SR
č. S14544-2023-OZV-7 zo dňa 23. 3. 2023.

Základný kurz prvej pomoci 

Absolvent tohto 8-hodinového kurzu získa základné vedomosti o tom, ako poskytnúť prvú pomoc v rôznych život ohrozujúcich situáciách. Akreditované kurzy prvej pomoci realizujeme v zmysle Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. a to pre skupiny, ako aj jednotlivých žiadateľov.


Kurz prvej pomoci pre rodičov

Zážitkový kurz prvej pomoci pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. Jeho absolventi získajú všetky potrebné informácie a osvoja si základy poskytovania prvej pomoci u detí. Počas kurzu kladieme dôraz na špecifické zranenia a zdravotné komplikácie, ktoré sú charakteristické pre deti, a to už od ich narodenia.  


Zážitkové kurzy prvej pomoci

Modelové situácie s imitáciou reálnych poranení, ktoré vás svojou autentickosťou vtrhnú priamo do deja. Vyskúšate si poskytovanie prvej pomoci v simulovaných situáciách a na niekoľko hodín sa vžijete do role záchranára. Zážitkové kurzy sú obľúbenou súčasťou rôznych firemných či spoločenských podujatí.
 

Prvú pomoc realizujeme zážitkovou formou aj na školách po celom Slovensku. Deti učíme základy prvej pomoci primerane a s prihliadnutím na ich vek. Majú možnosť vyskúšať si, aké je to byť na okamih malým záchrancom alebo sedieť v sanitke ako pacient. 

Máte záujem o kurz?