x
A P R E S C U E
Súťaž RZP posádok na Tehelnom poli
24
Apr
Zdravotníckych zásahov na väčších športových plochách, ako je napríklad futbalový štadión či ľadová plocha, v uplynulých rokoch pribúda. Záchranári sa stretávajú aj s ťažkými zdravotnými stavmi, akými je napríklad zástava obehu. Aj z tohto dôvodu zorganizovala zdravotná služba AP Rescue v utorok 23. 4. 2024 vzdelávacie podujatie Súťaž posádok rýchlej zdravotnej služby (RZP) na Tehelnom poli v Bratislave.

Vzdelávanie záchranárov, ktorí poskytujú zdravotnú službu na športových plochách, je dôležitou súčasťou ich kontinuálneho vzdelávania. „Počas našej praxe sme niekoľkokrát oživovali človeka v rámci rôznych športových udalostí, išlo vždy o divákov. Každé športovisko má pritom iné špecifiká čo sa týka prevedenia zásahu a celkovej koordinácie zložiek. Zdravotnícki záchranári musia spolupracovať s tímovým lekárom, v prípade život ohrozujúcich stavov po ošetrení pacienta prostredníctvom riadiaceho centra kontaktujú tiesňovú linku 155, ktorá vyšle zo systému sanitku s posádkou“, hovorí organizátor vzdelávacieho podujatia Kristián Sedlák z AP Rescue.

Súčasťou vzdelávacieho podujatia bolo šesť stanovíšť, na ktorých si 13 posádok RZP trénovalo svoje vedomosti a zručnosti pri oživovaní pacienta, anafylaktickom šoku, kardiostimulácii, polytraume, cievnej mozgovej príhode a na technickej úlohe. Víťazom prvého ročníka sa stala posádka študentov SZU Anton Rafaj a Matúš Janiga.

 

Viac informácií z podujatia nájdete TU!