x
A P R E S C U E
Zdravotné zabezpečenie AP Rescue

Health service

We provide medical services at various ...

Zážitkové kurzy prvej pomoci AP Rescue

First aid courses

We hold a valid course accreditation ...

Prenájom sanitné vozidlá AP Rescue

Medical equipment

We provide ambulances for rent ...