x
A P R E S C U E
Kurzy prvej pomoci AP Resuce
30
Jun

Koncom júna sme sa zúčastnili seminára pre futbalových lekárov a zdravotníckych pracovníkov pod záštitou UEFA. V rámci tohto podujatia sme trénovali resuscitáciu a zároveň sme poukázali na dôležitosť spolupráce tímového lekára a fyzioterapeuta s tímom zdravotníkov zo záchrannej služby.

Okrem ligových zápasov musí byť prítomná zdravotná služba aj na zápasoch organizovaných Slovenským futbalovým zväzom či UEFA. Tieto zápasy majú svoje špecifiká súvisiace s postupmi pri poskytovaní prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Na tomto školení sme si prešli predpisy UEFA a ich implementáciu v praxi. Na figurínach sme simulovali jednotlivé závažné stavy a ich riešenie. Účastníci si mohli vyskúšať rôzne úlohy zdravotníckeho tímu, aby si vyskúšali prácu zdravotníkov pri záchrannej akcii. Každá úloha pri poskytovaní pomoci počas zásahu má svoje špecifiká a preto je nutné tieto operácie nacvičovať na pravidelnej báze.

Usmernenia a postupy UEFA sú prísne kontrolované a preto musíme byť na každý zápas, ale aj predzápasový tréning, dôkladne pripravení. Udalosti posledných ME vo futbale ukázali, aké je dôležité, aby oba zdravotnícke tímy efektívne kooperovali. Spolupráca je však veľmi dôležitá aj pri bežných úrazoch, akými sú  zlomeniny, ktoré dokážu vyradiť profesionála na niekoľko týždňov či mesiacov.

Vďaka jednotným postupom vie každý tímový lekár z ktorejkoľvek európskej krajiny, čo môže očakávať od záchranárskeho tímu, aké sú jeho kompetencie a zodpovednosti. Ten má k dispozícii vlastnú zdravotnícku miestnosť a tím je mu plne k dispozícii.

Sme radi, že sme mohli naše skúsenosti zdieľať s kolegami vo futbalových tímoch.

Spoločnými školeniami prispejeme k vyššej miere bezpečnosti na futbalových podujatiach.

Máte záujem o akreditované kurzy prvej pomoci? Viac informácií náidete TU!

Zdroj: Ing. Peter Lakomý