Zdravotná služba na hromadných podujatiach

Zabezpečujeme zdravotnú službu na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Máme skúsenosti s malými podujatiami, ale aj najväčšími akciami na Slovensku s účasťou takmer 50 000 divákov. 
" Každú veľkú akciu beriem ako skúsenosť, ktorá posúva celý náš tím profesionálne vpred."

Ing. Peter Lakomý, konateľ AP Rescue