Ukážky prvej pomoci

Naši záchranári robia ukážky prvej pomoci pre deti materských a základných škôl zábavnou a edukačnou formou. Za žiakmi chodíme so sanitkou a s ukážkami pre najmenších pomáhajú aj naše záchranárske pandy. 
" Naším spoločným cieľom je, aby deti už od útleho veku vnímali, že vedieť poskytnúť prvú pomoc je dôležité, a aby sa v kritickom okamihu dokázali správne zareagovať." 

Bc. Adriana Jesenská, konateľka AP Rescue